Hosszabb és rövidebb történelmi tanulmányokat és írásokat, valamint rövidebb írásokat, blogbejegyzéseket és fényképes "tudósításokat" osztok meg olvasóimmal. Az összes itt olvasható írást (és fotókat) a szerzői jog © védi.


2014. február 16.

KÖVENDY KATALIN

A rendszerváltó "nagy öregek" generációjáról 

A mai harmincasok nagyszülei, a mai kisgyerekek még életben lévő dédszülei, azaz a mai nyolcvan évesek és nyolcvanon túliak alkotják azt a korosztályt, amelynek tagjai fiatalon, de már felnőttként élték meg a kommunista elnyomás kialakulását, majd a totalitárius diktatúrát, a munkások és parasztok 1945-től1 1989-ig tartó uralmát. A korábbi generációk, az idősebb rokonaik, a szüleik már a két világháború közötti időszakban is különböző korú, de felnőtt emberek voltak, és a rendszerváltás előtt, a hetvenes évek végére többnyire meghaltak; azok pedig, akik a világháború alatt és közvetlenül utána születtek, a mai hetven év körüliek, már gyerekként is a kommunista diktatúra „tanításán” nőttek fel.


    Ez az a generáció, amelynek fiatal felnőtt korában mesterségesen, mintegy baltacsapás-szerűen, hirtelen kettészelődött az ország lakossága: egy részük – jószerével egyik napról a másikra – a mellőzendők, kirekesztendők, elüldözendők, üldözendők és megbüntetendők kategóriájába került, a másik pedig abba, amely az előbbieket a származásuk, a családjuk, a szüleik miatt, születési alapon, néhányukat pedig a saját tetteik „jogán” keményen megbüntette.
Arcok, tekintetek. 9 arc és tekintet.


Nagyapám öccsének (kövendi Kövendy Gyula) sógornője,
a nagykállói Mária Kongregáció Prefektája, Horkovics Erzsébet fiatalon 


Anyai dédanyám unokatestvére a feleségével és a kedves, szinte családtag barátnővel, Temesváry Mimivel. Az ő fivérei magas rangú katona- illetve csendőrtisztek voltak.
(A fényképek a Fortepan fotógyűjteményből származnak)Ugyanez az unokatestvér (Bokor István) fiatal korában
(Családi fotó, ©Kövendy Katalin)

Kis ideje nem mindig érhető el az Archontológia, amelyre az írásomban hivatkozom. Felteszek néhány anyagot az ÁBTL Levéltár publikus, mindenki által szabadon tanulmányozható oldalain található anyagok közül; csak ízelítőnek, mert a honlapon (az angol nyelvű kiírás szerint) csupán ideiglenes túlterheltség miatt nem nyílnak meg az általam feldolgozott életrajzi adatokat tartalmazó oldalak. Remélem, Önök tanulmányozzák őket...